Jesteś tutaj: Dla mieszkańców » Finanse

Wymiar podatku leśnego – osoby fizyczne

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych Telefon: 75 64 55 121 E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. 2. Ustawa z dnia 29 […]

czytaj całość

Zwrot nadpłat niepodatkowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Aneta  Żuprańska – Podinspektor ds. rozliczeń podatku od środków transportowych oraz księgowości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Telefon: 75 64 55 13 E-mail: aneta.zupranska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks […]

czytaj całość

Zaświadczenie w sprawie figurowania, niefigurowania w ewidencji podatkowej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych Telefon: 75 64 55 121 E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2. Ustawa z dnia 16 […]

czytaj całość

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych Telefon: 75 64 55 121 E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2. Ustawa z dnia 16 […]

czytaj całość

Zaświadczenia o niezaleganiu Lub stwierdzające stan zaległości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Anna Paszyn – Inspektor ds. księgowości podatkowej Telefon: 75 64 55 121 E-mail: anna.paszyn@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie […]

czytaj całość

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości od pozostałych opłat niepodatkowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Telefon: 75 64 55 121 E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wiosek o wydanie […]

czytaj całość

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych Telefon: 75 64 55 121 E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego […]

czytaj całość

Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z mocy ustawy – osoby fizyczne/osoby prawne

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych Telefon: 75 64 55 121 E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2. Ustawa z dnia 12 […]

czytaj całość

Zasady i tryb umarzania lub udzielania innych ulg w spłacaniu świadczeń pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Telefon: 75 64 55 121 E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dna 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Uchwała Nr LIV/339/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze […]

czytaj całość

Zwrot opłaty skarbowej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Telefon: 75 64 55 121 E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie […]

czytaj całość
Jesteś tutaj: Dla mieszkańców » Finanse