Realizacja zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA Treść ogłoszenia: W dniu 24 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. RYCERSKI SZLAK w KAMIENNEJ GÓRZE „RYCERZ MUZYK”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. RYCERSKI SZLAK w KAMIENNEJ GÓRZE „RYCERZ MUZYK” Treść ogłoszenia: W dniu 15 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2023 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Program Poruszające Bajki o Emocjach Treść ogłoszenia: W dniu 13 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Chronimy Zabytki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Chronimy zabytki Treść ogłoszenia: W dniu 07 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość