III otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Wyniki III otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn.” Aktywność fizyczna najlepszym lekarstwem na cukrzycę”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.  Aktywność fizyczna najlepszym lekarstwem na cukrzycę Treść ogłoszenia: W dniu 10 kwietnia 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość

III otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. X Noc świętojańska nad Bobrem

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. X Noc świętojańska nad Bobrem Treść ogłoszenia: W dniu 08 marca 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Informacje o stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu swoim działaniem obejmuje obszar 9 gmin położonych w granicach administracyjnych dwóch powiatów: kamiennogórskiego i wałbrzyskiego a mianowicie 4 gminy wiejskie: Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice; 2 miejsko-wiejskie: Lubawka i Mieroszów oraz 3 […]

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

czytaj całość